De mensen

Het gezond houden van de mond is al lang niet meer uitsluitend het terrein van één tandarts. Het wordt dan ook steeds meer gebruikelijk dat er meerdere handen en dus meerdere mensen aan de mond werken. Kohdent Mondzorg verzorgt algemene tandheelkunde en kent drie tandartsen, een preventie-assistente,, ,    , vier stoelassistentes en een balie-assistente. Voor specialistisch werk zoals aandoeningen aan uw tandvlees en/of bot, moeilijke wortelkanaalbehandelingen, lastig te verwijderen gebitselementen, beugels, implantaten en opbouw van het gebit bij extreme slijtage, of bij wensen die onze kennis en kunde te boven gaan, schromen wij niet u in overleg te verwijzen naar op dat vlak zeer deskundige zorgverleners.

                                            
                                                    Marjo Koelewijn
                                            algemeen aanspreekpunt            

                          
                        Thea Overeem                       Lidewij Bos
                           assistente                             assistente

                           
                          Gerda Koelewijn               Petra Mastebroek
                               assistente                             assistente

                                  
                          Evita Burger (EB)         Anne Guus Teerhuis (AT)       
                         tandarts (ma-wo, vr)             tandarts (ma en do)             
                        BIG-nr: 29913177302           BIG-nr: 29066488002   
      
                                                    
                                            Richard Kohsiek (RK)
                                             tandarts (di-do)
                                           BIG-nr: 39063965402